Načítavam...

Softvér pre stavebné úrady

StavebnýÚrad.online je určený pre všetky stavebné úrady v obciach. Je jednoduchý a ľahko adaptovateľný na jednotlivé požiadavky obcí a slúži na evidenciu všetkých stavebných konaní. Pomocou stavebného softvéru môžu užívatelia zvýšiť požadovanú transparentnosť a naopak znížiť riziko vzniku časového sklzu a priestor pre korupciu.

Znižuje korupciu i byrokraciu

Stavebný softvér je jednoduchý a ľahko adaptovateľný softvér na jednotlivé požiadavky obcí a slúži na evidenciu všetkých stavebných konaní.

Pomocou nášho stavebného softvéru môžu užívatelia zvýšiť požadovanú transparentnosť a naopak znížiť riziko vzniku časového sklzu a priestor pre korupciu.

Kontaktujte nás

Hlavné prínosy

Pripomienky
Pripomienky
na blížiace sa lehoty
Priraďovanie konaní
Priraďovanie konaní
jednotlivým pracovníkom
Zastupiteľnosť
Zastupiteľnosť
a nadviazanie na ich prácu
Priraďovanie súborov
Priraďovanie súborov
ku konaniam a ich náhľad
Evidencia a história
Evidencia a história
zmien v stavebných konaniach
Evidencia účastníkov
Evidencia účastníkov
stavebného konania
Evidencia poplatkov
Evidencia poplatkov
a číselník predvolených poplatkov
Centrálna databáza
Centrálna databáza
osôb a firiem z ORSR

Ako Vám pomôže stavebný softvér ?

Stavebný softvér je navrhnutý a vytvorený, tak aby bol jednoduchý, prehľadný a vhodný pre každú obec na Slovensku. Softvér Vám
pomôže s evidenciou všetkých stavebných konaní a zároveň tak dokážete znížiť riziko vzniku korupcie na Vašom stavebnom úrade.

Softvér Vám zabezpečí transparentnosť všetkých údajov o stavebných konaniach s ktorou prichádza ako hlavná výhoda aj eliminácia rizika uprednostnenia klientov.

Každé jedno podanie softvér automatický pridelí jednotlivým pracovníkom. V softvéri nie je možné meniť poradie ani stav mimo štandardného postupu.
Uprednostňovanie klientov na úrade s implementovaným našim stavebným softvérom nemá žiadnu šancu. Každý úkon je objektívny a nestranný.

Stavebný softvér zachováva históriu a vedie evidenciu všetkých vykonaných zmien a úkonov vo všetkých stavebných konaniach.

Navyše s našim stavebným softvérom už nevznikne žiadny časový sklz, a tak sa zvýši efektívnosť a zníži chybovosť.
Pripomienky na blížiace sa lehoty dokážu „uľahčiť“ život každému pracovníkovi stavebného úradu.


Efektívne stavebné úrady

Obec BernolákovoObec Staré Hory